ทัวร์สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน

ตาก , ไทย

ไฮไลท์แพ็คเกจ

แม่สอด -อุ้มผาง - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท - น้ำตกพาเจริญ - ตลาดมูเซอดำ - นครสวรรค์

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา

21-23 ตุลาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿6,290
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
28-30 ตุลาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿5,765
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
04-06 พฤศจิกายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿5,765
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
11-13 พฤศจิกายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿5,765
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
18-20 พฤศจิกายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿5,765
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
25-27 พฤศจิกายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿5,765
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
03-05 ธันวาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿6,815
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
10-12 ธันวาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿6,815
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
17-19 ธันวาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿6,290
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
24-26 ธันวาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿6,290
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500
31 ธันวาคม-02 มกราคม 2023
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿6,815
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,500

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : กรุงเทพฯ – แม่สอด -อุ้มผาง - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท
 • 05:30
  • คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย หน้าห้าง แฟชั่นไอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน
 • 06:00
  • พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ หน้าสู่ อ.แม่สอด ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ หลังอาหารมัคคุเทศก์ แนะนำโปรแกรมการเดินทาง
 • 12:00
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (2) อ.แม่สอด
 • บ่าย
  • นำคณะเดินทางตามเส้นทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ฟังเสียงเทวดาตำน้ำพริก ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงานตามเส้นทาง แม่สอด - พบพระ อุ้มผาง ระยะทาง 164 กิโมเมตร ผ่าน 1,219 โค้ง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
 • 17:00
  • คณะทัวร์เดินทางถึงที่พัก "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผางติดต้นแม่น้ำแม่กลองเข้าที่พักที่จัดไว้ให้ เข้าห้องพักอิสระพักผ่อน
 • 18:30
  • คณะทัวร์พร้อมกันที่โรงอาหารรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) เพลิดเพลินกับการร้องเพลงคาราโอเกะ ตามอัธยาศัย
 • 22:00
  • พักผ่อนหลับนอน หรือจะสนุกสนานกันต่อตามอัธยาศัย
วันที่สอง 2 : แม่สอด – อุ้มผาง
 • 05:30
  • ตื่นเช้า (ตี 5 ครึ่ง) ไปชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นที่คอยหัวหมด โดยรถยนต์ ปิคอัพรีสอร์ทจัดไว้ให้พร้อมมัคคุเทศก์ (ไกด์)
 • 07:30
  • กลับจากชมทะเลหมอก ถึงรีสอร์ทรับประทานอาหารเช้า กาแฟ ปลาท่องโก๋ ณ ห้องอาหาร(4)
 • 08:30
  • เตรียมตัวล่องเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมธรรมชาติสองฝั่งน้ำ ผ่านน้ำตกสายฝน บ่อน้ำพุ ผาโว่ ผาผึ้ง ถึงผาเลือด รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (5) เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ปิคอัพที่รีสอร์ทจัดไว้ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกที่ลอชู แล้วเดินทางเข้าชมน้ำตกทีลอซูที่ยิ่งใหญ่ ชมศึกษานิทรรศการภายในเขตทีลอซู น้ำตกที่สวยที่งามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเซียอาคเนย์
  แม่น้ำแม่กลอง เป็นแม่น้ำสำคัญทางซีกตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ถือกำเนิดจากหุบ...

  แม่น้ำแม่กลอง เป็นแม่น้ำสำคัญทางซีกตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ถือกำเนิดจากหุบเขาและที่สูงในเทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรีที่กั้นเขตแดนประเทศไทยออกจากประเทศพม่า ต้นกำเนิดของแม่น้ำนี้อยู่ในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแยกลำน้ำนี้ออกเป็นสองแคว แควที่อยู่ในเขตจังหวัดตาก เรียกว่า แควใหญ่ หรือ แควศรีสวัสดิ์

 • บ่าย
  • อิสระให้ท่าน สนุกสนาน เต็มที่กับน้ำตกที่สวยงาน และยิ่งใหญ่ที่สุด สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อาบน้ำ ชำระร่างกาย
 • 18:30
  • รับประทานอาหารเย็น (6) ผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางด้วยเรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการเดินทางสัมผัส “น้ำตกทีลอซู” ในมุมมองที่ทุกท่านมองเห็น หรือจะเพลิดเพลินกับการร้องเพลง คาราโอเกะ ตามอัธยาศัย
 • 21:00
  • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้ท่านจะนอนหลับดีเป็นพิเศษ ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม 3 : อุ้มผาง – น้ำตกพาเจริญ - ตลาดมูเซอดำ - นครสวรรค์
 • 07:00
  • ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเก็บสัมภาระเดินทางกลับภาพ
 • 08:30
  • นำคณะอำลาอุ้มผาง เดินทางกลับด้วยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.แม่สอด ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ สัมผัสน้ำตก “พาเจริญ” น้ำตกชื่อดีเป็น มงคล ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชัน และเป็น น้ำตกที่ถ่ายรูปสวยที่สุด ด้วยเช่นกัน
  น้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงาม ด้...

  น้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงาม ด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่เป็น ภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา ชื่อของน้ำตกตั้งตามชื่อของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นผู้พบน้ำตกคนแรกนามว่า สหายพา ต่อมาชาวบ้านเข้ามาอาศัยในพื้นที่บริเวณนี้ จนเกิดเป็นชุมชนที่เจริญขึ้น จึงต่อคำว่าเจริญท้ายชื่อน้ำตกเป็นน้ำตกพาเจริญ นอกจากนี้ยังมีเรียกน้ำตกนี้อีก ชื่อหนึ่งว่า น้ำตกร่มเกล้า 97 ชั้น ตัวน้ำตกตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจากเมืองแม่สอด จึงเป็นจุดที่นิยมแวะมาท่องเที่ยวและพักผ่อนของนักท่องเที่ยว

 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน (ปิกนิค) ณ น้ำตกพาเจริญ (7)
 • บ่าย
  • นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของนานาชนิด โดยเฉพาะ ผลไม้ และอาหาร ป่า อาหารพื้นเมืองนานาชนิด โดยเฉพาะผักสด ๆ จากไร่ หรือ จากป่าธรรมชาติ ณ ตลาดมูเซอ ก่อนนำคณะเดินทางผ่าน จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร สู่ จังหวัดนครสวรรค์
 • ค่ำ
  • อิสระอาหารค่ำ ณ จังหวัดนครสวรรค์ หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 22:00
  • คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • หัวข้อเงื่อนไข
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • เนื่องจากแพ็คเกจนี้เป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้  *แจ้งรายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียม 10
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ


  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


  ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม 7 มื้อ


  มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ


  ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง


  ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 4 ท่าน) หากต้องการพักคู่เพิ่ม 1,200.-บาท/ท่าน


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ


  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ


  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


หมายเหตุ
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ


  *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***


PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿5,765
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เติมใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿5,765
0 บทวิจารณ์
เริ่มต้นเพียง ฿5,765
0 บทวิจารณ์