สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน

นครศรีธรรมราช , ไทย

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เขื่อนรัชชประภา - เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” - ถ้ำปะการัง - เข้าสู่ที่พัก - มอนิ่งซาฟารี - อุทยานเขานาในหลวง - สินมานะฟาร์มสเตย์ - เนินทรายเหมืองแกะ - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา

22-24 ธันวาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿10,499
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿2,000

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - เขาสก - เขื่อนรัชชประภา - เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยห...
 • 03:30
  • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
 • 05:50
  • บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ354 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
 • 07:05
  • เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่ แพภูตะวัน
 • 09:30
  • เดินทางถึง แพภูตะวัน พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือ
 • 10:00
  • เดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่ แพภูตะวัน
 • 10:30
  • เดินทางถึง แพภูตะวัน จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก
 • 13:00
  • นำทุกท่านนั่งเรือมุ่งหน้าสู่ เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” เป็นยอดเขาขนาดเล็ก ที่โผล่พ้นน้ำ จำนวน 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพานพุ่ม ถือเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา ตามตำนานเล่าว่า เมื่อสมัยก่อน มีชายหนุ่มสามคน เป็นเพื่อนสนิทกัน เดินทางร่วมกัน เข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ ต่อมาไม่สามารถหาหาทางออกได้ จึงตัดสินใจสร้างหมู่บ้านขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อภูเขาสูงสามลูกนั้นว่า เขาสามเกลอ อีกตำนานเล่าว่า สถานที่แห่งนี้ มีความเกี่ยวพันกับศาลศักดิ์สิทธิ์ในเขื่อน ที่มีชื่อว่า ศาลพ่อตาโจงโดง โดยเชื่อว่า เป็นจุดที่ขันหมากของพ่อตาโจงโดง ที่จะนำไปสู่ขอยายแก้ว ได้จมลง เกิดเป็นภูเขาทีมีลักษณะเป็นพานพุ่มสามพุ่ม เขานี้ จึงมีอีกชื่อว่า เขาขันหมาก ปัจจุบันถือว่า เป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดในเชี่ยวหลาน

  • จากนั้นนำท่านล่องแพรไม้ไผ่สัมผัสกับธรรมชาติถ้ำน้ำ และภูเขา ตลอดเส้นทางนำท่านเดินเท้าเข้าชมบรรยากาศที่อุดมไปด้วยกอไผ่ลำใหญ่ อีกทั้งต้นไม้สูงนานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านพบกับ ถ้ำปะการัง ที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศ จนทำให้กลายมาเป็นหินย้อยรูปประหลาดคล้ายปะการัง และพบกับฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่มีอายุราวๆ ประมาณ 250 – 400 ล้านปี อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  เขาสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูน 3 ลูก ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื...

  เขาสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูน 3 ลูก ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ตัดกับน้ำที่ใสสะอาด สีเขียวมรกต ถือเป็นไฮไลท์ของเขื่อนรัชชประภา หากใครได้มาเที่ยว ณ ที่แห่งนี้ ต้องมาถ่ายรูปกับเขาสามเกลอ ที่ได้รับขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”

 • 17:00
  • เดินทางกลับ แพภูตะวัน
 • ค่ำ
  • บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

  • พักที่ PHUTAWAN RAFT HOUSE หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
วันที่สอง 2 : มอนิ่งซาฟารี - อุทยานเขานาในหลวง - สินมานะฟาร์มสเตย์ - เนินทรายเหมืองแกะ
 • 06:00
  • นำท่านนั่งเรือชมหมอกในยามเช้า หรือ “มอนิ่งซาฟารี”
 • เช้า
  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
 • 09:30
  • นำท่าน Check-out และเดินทางออกจากที่พัก

  • นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานเขานาในหลวง ประกอบไปด้วยเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี จากเมืองกำแพงเพชร บนยอดหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร และมีบรรจุพระบามสารีริกธาตุไว้ด้วย ที่นี้เสมือนศูนย์รวมความเชื่อและศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นอกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวง จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของทุกคนแล้ว ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมภายในอุทยานมีซุ้มประตูโบราณ 9 ยอด มีชื่อว่า “ซุ้มพุทธาวดี” โดยเฉพาะในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมายังซุ้มประตูในยามเช้าจะเกิดภาพที่สวยงามน่าอัศจรรย์ใจ

  • นำท่านเดินทางไปยัง สินมานะฟาร์มสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติ ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่และหอยแครง การวางอวนเพื่อดักกุ้ง ปู ปลา และการปลูกป่าชายเลน มีการสร้างขนำหรือกระท่อมเล็ก ๆ กลางทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นที่พักแบบฟาร์มสเตย์ ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงาม
 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสินมานะฟาร์มสเตย์ เมนูพิเศษ!! หอยนางรมสดๆ ทานคู่กับเลม่อนและกระถิน
 • บ่าย
  • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เนินทรายเหมืองแกะ หนึ่งในสถานที่ที่ถือว่าเป็น Unseen อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดจากความงดงามของทรายที่ทับถมมาเป็นเวลานาน สูงต่ำสลับกันไปมา เมื่อก่อนนั้นพื้นที่บริเวณนี้มีการสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก และได้นำดินทรายที่ดูดแยกร่อนแร่ออกมากองๆ กันไว้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจึงกลายเป็นกองทรายที่มีความสูงต่ำสลับกันไปมานั่นเอง
  เนินทรายเหมืองแกะ ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านเหมืองแกะ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดส...

  เนินทรายเหมืองแกะ ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านเหมืองแกะ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยแบบอันซีนสุดๆ ไปเลยค่ะ เพราะความสวยงามของที่นี่คือ ความงดงามของทรายที่ทับถมมาเป็นเวลานาน สูงต่ำสลับกันไปมา ประมาณตึกสามชั้นสี่ชั้นได้ มองแล้วเหมือนกับงานศิลปะที่ใครสร้างเอาไว้อย่างนั้นเลยค่ะ แต่จริงๆ แล้วศิลปะนี้มาจากธรรมชาติล้วนๆ ค่ะ อยู่กลางป่า ล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียว อากาศเย็บสบาย และเงียบสงบมากอีกด้วยค่ะ เมื่อก่อนนั้น พื้นที่บริเวณนี้มีการสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก และได้นำดินทรายที่ดูดแยกร่อนแร่ออกมากองๆ กันไว้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เลยกลายเป็นกองทรายที่มีความสูงต่ำสลับกันไปมา มองแล้วสวยแปลกแบบนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งเม็ดทรายนี้ จะค่อนข้างเนียนนุ่มละเอียดค่ะ มีสีออกน้ำตาลอ่อนๆ แต่เราก็ต้องเที่ยวชมแบบใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะ เพราะอาจจะเกิดการลื่นไถลได้ ตอนพื้นทรายทรุดตัวค่ะ และแน่นอนว่าสถานที่สวยๆ แปลกๆ แบบนี้ สายถ่ายรูปก็ต้องห้ามพลาดอย่างแน่นอนค่ะ เพราะถ้าหามุมดีๆ ถ่ายรูปได้ ก็อาจจะได้ภาพเหมือนกำลังเดินเล่นกลางทะเลทรายอย่างงั้นเลยค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ เพราะด้านบนที่บริเวณจุดชมวิวที่เป็นลานกว้างนั้น ตรงนี้ก็สวยสุดๆ เหมือนกันค่ะ เพราะสามารถมองเห็นวิวได้แบบรอบ 360 องศา และมองเห็นวิวด้านหลังของป่าและภูเขาแบบสวยงามเลยค่ะ ยิ่งถ้าใครได้มาตอนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก น่าจะได้ภาพสวยๆ ของวิวทิวทัศน์ตรงนี้กลับไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะ ขอบอกเลยว่า ยกให้ที่ เนินทรายเหมืองแกะ แห่งนี้ เป็นที่เที่ยว Unseen สุราษฎร์ธานี ไปแล้วค่ะ ใครที่ยังไม่เคยมา ก็ต้องบอกว่าพลาดสุดๆ แต่ถ้าไม่อยากพลาดไปมากกว่านี้ ต้องลิสต์เอาไว้เลยนะคะ ว่า ห้ามพลาด! ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมชุดไปให้พร้อม จะได้ไม่เสียเวลา เพื่อเก็บภาพมุมสวยๆ กันให้ได้ครบทุกมุมค่ะ

 • ค่ำ
  • บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

  • พักที่ EVERGREEN SUITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
วันที่สาม 3 : วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - สนามบินสุว...
 • เช้า
  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

  • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยที่วัดมีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังทำให้เป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จึงมีการบูรณะวัดให้สวยงาม ในปัจจุบันโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด เพื่อบูรณะต่อไป ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด สิ่งที่ต้องเตรียมหากมีการบนบานศาลกล่าวด้วย เหล้าขาว 1 ขวดและผ้าขาวม้า 1ผืน *คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตั้งจิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคา นะมาสะโย

  • นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว

  • การบูชาไอ้ไข่
  • 1. การขอพรหรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานบูชาขอได้ไหว้รับ
  • 2. การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อสำเร็จ กล่าวแก้บน แต่ต่อท้ายด้วย “ขอให้คำพูดหรือสิ่งที่รับปากไว้ได้หมดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
  • 3. การถวายของปกติที่ไม่ใช่การแก้บน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ
  วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อ...

  วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้? หากใครสมหวัง วิธีแก้บนก็ง่ายนิ๊ดดดดเดียวแค่นำปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่านั้นเอง

  “วัดเจดีย์” หรือ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธ...

  “วัดเจดีย์” หรือ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่า สร้างมาเป็นเวลานับ 1,000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อปี 2500 เกิดการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และกลายเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดร้าง สำหรับ “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” หรือ “ตาไข่วัดเจดีย์” คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ตั้งแต่ละแวกใกล้วัด ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ทั้งหมด โดยจุดสร้างชื่อของ “ไอ้ไข่” คือ “ขอได้ไหว้รับ” ของหายจะได้คืน, เรียกลูกค้ามาซื้อของ, เสริมการค้าขาย ทำ ยอดขายให้เข้าเป้า และบันดาลโชคลาภ

 • เที่ยง
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี
 • 18:50
  • บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ353 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
 • 20:15
  • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • หัวข้อเงื่อนไข
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 •  กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ


  กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้


  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด

  ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้


  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *แจ้งรายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียม 10
เงื่อนไขและข้อมูลควรทราบเพิ่มเติม
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น


   ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน


  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ


  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น


   มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น


   เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ


  ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


  ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)


  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ


  น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 Kg/ท่าน


  ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น


  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์เท่านั้น)


  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการห้องพักละ 2-3 ท่าน


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)


  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น


  ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)


  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน


PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿10,499
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เติมใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿10,499
0 บทวิจารณ์
เริ่มต้นเพียง ฿10,499
0 บทวิจารณ์